Kapital

Rådgivning innenfor aksje- og renteforvaltning – trygghet på at din formue blir forvaltet etter dine ønsker.
Vi gir råd basert på dine behov og skreddersyr en investerings-strategi basert på din risikovilje, avkastningskrav og tidshorisont.

Copyright 2019 Elidan Eiendom | Med alle rettigheter