Forvaltning

Forvaltning av eiendom, eiendomsdrift og administrasjon.

Konsulentvirksomhet i forbindelse med kjøp og utleie av fast eiendom i stor-Oslo.

Prosjektledelse og anskaffelsesprosesser.

Copyright 2019 Elidan Eiendom | Med alle rettigheter